Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020

logo EFS Kapitał LudzkiW Monitorze Polskim, z dnia 7 sierpnia 2013 r. pod poz. 640 opublikowana została Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020. Działania określone w Strategii będą podstawą do wykorzystania funduszy unijnych w zakresie edukacyjnych priorytetów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

 

Strategia opiera się na koncepcji polegającej na budowaniu kapitału ludzkiego w pięciu etapach życia:

  1. wczesne dzieciństwo,
  2. edukacja szkolna,
  3. edukacja na poziomie wyższym,
  4. aktywność zawodowa, uczenie się dorosłych i rodzicielstwo,
  5. starość.

Strategia zawiera diagnozę głównych problemów i obszarów wymagających podjęcia działań w celu poprawy sytuacji. Obejmuje zagadnienia z różnorodnych dziedzin życia, w tym: rynku pracy, polityki społecznej, opieki zdrowotnej, edukacji, problematyki osób niepełnosprawnych i starszych. Na podstawie analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej, dokonanej m.in. w dokumencie strategicznym „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” z 2009 roku, wyróżniono w SRKL pięć celów szczegółowych o strategicznym znaczeniu dla rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce:

Cel szczegółowy 1: Wzrost zatrudnienia,

Cel szczegółowy 2: Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób starszych,

Cel szczegółowy 3: Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Cel szczegółowy 4: Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej,

Cel szczegółowy 5: Podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli.

 

Pobierz Strategię Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 - plik 2,4MB