Zmiana w ustawie o wspieraniu rodziny ...

Zmiana w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej umożliwi organizowanie na terenie innego powiatu niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje możliwość tworzenia na terenie innego powiatu, na zasadzie porozumienia starostów, rodzin zastępczych zawodowych oraz publicznych rodzinnych domów dziecka. Z możliwości tej wyłączone były dotychczas niepubliczne rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Możliwość organizowania na terenie innego powiatu niepublicznych rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przyczyni się do bardziej elastycznego sposobu organizowania opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Nowelizacja ustawy, która wejdzie w życie z dniem 8 sierpnia 2013 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2013 r., pod poz. 866.

Pobierz treść ustawy o wspieraniu rodziny - plik PDF 666KB