Świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych członków rodzin

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 30 lipca 2013 r. na swojej stronie internetowej zamieściło informację dotyczącą świadczeń dla opiekunów niesprawnych członków rodzin. Przypominamy, że 30 czerwca 2013 r., po zakończeniu półrocznego okresu przejściowego, wygasły z mocy prawa decyzje przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”, tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r. przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby ubiegające się w dalszym ciągu o świadczenie pielęgnacyjne lub o specjalny zasiłek opiekuńczy muszą spełniać nowe warunki.