To koniec urzędów pracy, jakie znamy. Jaką pomoc otrzymają bezrobotni po 1 stycznia 2014 roku?

Rada Ministrów 9 lipca 2013 r. przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra pracy i polityki społecznej. Ustawa ma poprawić działanie urzędów pracy i wprowadza nowe instrumenty m.in.: grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne czy pożyczki na założenie działalności gospodarczej.

Patrz więcej w Gazecie Prawnej

Patrz więcej na stronie Kancelarii Premiera RP

Patrz więcej Komunikat prasowy MPiPS - plik PDF 630KB