Rodzinny wywiad obowiązkowy

Rodzinny wywiad obowiązkowy - za odmowę informacji grozi utrata świadczeń; nowy typ domów pomocy społecznej – dla osób uzależnionych od alkoholu; zasiłku okresowego nie będzie się wliczać do zasiłku stałego. Te i inne zmiany w ustawie o pomocy społecznej będą obowiązywać od 11 maja 2013 r.

W Dzienniku Ustaw z 2013 r., pod poz. 509 opublikowana została nowelizacja ustawy o pomocy społecznej. Nowe przepisy zakładają m.in., że samorządy będą mogły tworzyć domy pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu. Nowela zakłada kierowanie do takich placówek na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu do 18 miesięcy.

Ustawa uregulowała sprawy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego – określa, w jakich sprawach oraz u jakich osób i rodzin przeprowadza się taki wywiad i co robić w sytuacji odmowy. Nowe przepisy mają umożliwić w takiej sytuacji wydanie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia lub uchylenie decyzji w sprawie świadczenia z pomocy społecznej. Zmiany mają także umożliwić wojewodzie zwiększenie dotacji dla powiatów prowadzących lub zlecających prowadzenie domów pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Uporządkowano kwestię uprawnienia do świadczeń dla osób, które odbywają karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego; określono procedury wyliczania wysokości świadczeń w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego z zasiłkiem okresowym, a także uzupełniono zakres dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej.

Pobierz treść ustawy o obowiązkowym wywiadzie środowiskowym - plik PDF 775KB

Pobierz szczegółowe omówienie wszystkich zmian - plik PDF 142KB