Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Od dnia 12 kwietnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, które zostało opublikowane 11 kwietnia br. w Dz. U. z 2013 r., poz. 441. Rozporządzenie określa wzory sprawozdań i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z budżetu państwa oraz budżetów gmin, oraz terminy i sposób ich przedstawiania.

 

Pobierz treść rozporządzenia - plik PDF 1MB

Szczegółowe omówienie zmian - plik PDF 142KB