Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013

Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013. Samorządy mogą starać się o dofinansowanie na zatrudnienie asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Termin składania wniosków do 27 lutego 2013 roku.

Program wspierania rodziny - plik PDF 1,1MB

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 20 lutego 2013 roku konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zapotrzebowanie należy składać do właściwego wojewody w terminie do dnia 27 lutego 2013 roku.

Dofinansowane mogą być koszty zatrudnienia asystentów rodziny w 2013 r. do 100 proc. kwoty wynoszącej 2500 zł miesięcznie oraz koszty zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej do 1750 zł.

Na realizację programu przeznaczono 45,5 mln zł. MPiPS zaznacza, że złożenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji w zadeklarowanej wysokości.