Ukazał się jednolity tekst ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

W Dzienniku Ustaw z dnia 7 lutego 2013 r. pod poz. 182 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej.

Treść ustawy o Pomocy Społecznej - plik PDF 467KB