Ukazał się jednolity tekst ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 stycznia 2013 pod poz. 135 ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pobierz tekst ustawy - plik PDF 1,2MB