Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w związku z nowelizacją przepisów od dnia 1 stycznia 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 r., w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za które przed tym dniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta zaprzestał opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwagi na osiągnięcie przez nie okresu ubezpieczenia 20 lat, zachodzi konieczność dopłacenia składek, o ile nie posiadają one okresów ubezpieczenia wymaganych znowelizowanymi przepisami. Na stronie internetowej ZUS ukazała się informacja w tej sprawie.

Źródło Serwis ZUS: www.zus.pl

Informacje szczegółowe - plik PDF 139KB