Nowe rozporządzenie w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej

Z dniem 1 października 2012 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1081) . Rozporządzenie wprowadza nowy wykaz bloków tematycznych, zmienia krąg podmiotów uprawnionych do prowadzenia specjalizacji oraz nakłada na nie dodatkowy obowiązek dotyczący prowadzenia dokumentacji uczestników szkolenia i wykładowców. Zmiana modułów specjalizacji jest spowodowana koniecznością dostosowania tematyki i formy szkolenia do zmian, jakie nastąpiły w obszarze pomocy społecznej.

 

Pobierz treść rozporządzenia ze strony "Dziennik Ustaw"

Czytaj pełne omówienie projektu rozporządzenia wraz z wynikami konsultacji społecznych - plik pdf 66KB

 

 

Szkolenie z zakresu specjalizacji z organizacji pomocy społecznej obejmuje następujące główne bloki tematyczne: elementy etyki, współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym, elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, niepubliczne podmioty w pomocy społecznej, zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ewaluację działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej, wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego, publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) oraz reklama społeczna, mediacje i negocjacje w pomocy społecznej, stres i wypalenie zawodowe, konsultacje pracy dyplomowej oraz wizyty studyjne - w łącznym wymiarze 265 godzin dydaktycznych. Zmiana minimum programowego dokonana została w celu umożliwienia zdobycia nowych wiadomości i umiejętności osobom ubiegającym się o pełnienie stanowisk kierowniczych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, stosownie do zmian jakie zaszły w polityce społecznej w ostatnich latach, i które mają przełożenie na zarządzanie jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.