Nowe kryteria dochodowe oraz wysokość świadczeń rodzinnych. Zmiany będą obowiązywać od 1 listopada 2012 r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 sierpnia 2012 r., pod poz. 959 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 września 2012 r. i dotyczy świadczeń przysługujących od dnia 1 listopada 2012 r.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 772KB

 

Zasiłek rodzinny będzie przysługiwał osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł (dotychczas 504,00 zł), zaś w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, gdy dochód ten nie przekracza kwoty 623,00 zł (dotychczas 583,00 zł). Kwoty te obowiązywać będą od dnia 1 listopada 2012 r. do dnia 31 października 2014 r., zaś w okresie od dnia 1 listopada 2014 r. wysokość tych kwot będzie wynosić odpowiednio 574,00 zł i 664,00 zł.

Od dnia 1 listopada 2012 r. ulegają też zmianie wysokości (niektórych) świadczeń rodzinnych. Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia wynosić będzie 77,00 zł (dotychczas 68,00 zł); na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia wynosić będzie 106, 00 zł (dotychczas 91,00 zł), zaś na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia wynosić będzie 115,00 zł (dotychczas 98,00 zł).

Kwoty pozostałych świadczeń – w tym zasiłku pielęgnacyjnego (153,00 zł) i świadczenia pielęgnacyjnego (520, 00 zł) pozostają bez zmian.