Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. Zmiany będą obowiązywać od 1 października 2012 r.

W Dz. U. z dnia 17 lipca 2012 r., pod poz. 823 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zweryfikowane kryteria dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej ustalono w wysokości 542 zł, zaś dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł. Podwyższeniu ulegają też maksymalne kwoty świadczeń pieniężnych – np. zasiłku stałego do wysokości 529 zł.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 668KB