Rozporządzenie w sprawie rodzinnych domów pomocy opublikowane. Osoby prowadzące dom pomocy będą musiały zapewnić lepsze warunki lokalowe

Nie tylko osoby starsze znajdą opiekę w rodzinnych domach pomocy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy, opublikowanym w Dz. U., poz. 719 w dniu 26 czerwca 2012 r., zamieszkają w nich również niepełnosprawni, niezależnie od wieku. Prowadzący dom pomocy będą musieli jednak zdecydować, komu mają świadczyć usługi. W jednym domu zamieszkają albo niepełnosprawni, albo osoby starsze. W przypadku gdy osoba wymaga wsparcia w formie usług świadczonych przez rodzinny dom pomocy zarówno z powodu wieku, jak i niepełnosprawności, kieruje się ją do domu dla osób starszych. Powiększa się grono podmiotów, które mogą prowadzić placówkę opiekuńczą. Obok osób fizycznych rodzinny dom pomocy założą także organizacje pożytku publicznego. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 11 lipca 2012 r.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 768KB

Rozporządzenie w sprawie rodzinnych domów pomocy określa:

  1. standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych świadczonych przez rodzinny dom pomocy;
  2. warunki kierowania, odpłatności i nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.

W rozporządzeniu pojawiło się nowe wymaganie dotyczące tytułu prawnego do budynku, w którym świadczone są usługi opiekuńcze. Musi on być własnością osoby lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej dom lub znajdować się w dzierżawie. Ma to dawać poczucie stabilizacji podopiecznym.

Domy pomocy mają spełniać bardziej wyśrubowane kryteria lokalowe. Pokoje jednoosobowe będą musiały liczyć nie mniej niż 12 m2. zamiast dotychczasowych 9 m2. W pokoju dwuosobowym na jednego lokatora ma przypadać przynajmniej 8 m2. zamiast 6 m2. Według nowego rozporządzenia w ogóle nie przewiduje się pokoi trzyosobowych. Co więcej, prowadzący dom musi zapewnić jego mieszkańcom dostęp do kuchni - dotychczas nie było takiego obowiązku; oraz pokój dziennego pobytu służącego jako jadalnia i pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, 1 łazienkę dla nie więcej niż 5 osób i 1 toaletę dla nie więcej niż 4 osób, wyposażone stosownie do potrzeb osób korzystających z tych pomieszczeń.

Osobę starszą lub niepełnosprawną, wymagającą usług bytowych i opiekuńczych kieruje się do rodzinnego domu pomocy na pobyt stały lub okresowy. Przy skierowaniu na okres określony, decyzja podejmowana jest na okres przystosowawczy trwający nie krócej niż 3 miesiące, po zakończeniu którego wydaje się decyzję o pobycie na okres stały.

Funkcjonujące już domy pomocy dostaną czas na przystosowanie się do nowych wymogów – zapewnienia miejsca pobytu – w tym odpowiedniego metrażu, wyżywienia, utrzymania czystości do końca 2013 roku.