Osoby skazane odbywające karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego będą miały prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie ze zmianą w ustawie o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, opublikowaną 20 czerwca 2012 r. w Dz. U. pod poz. 692, do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie będzie miał zastosowania przepis art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - (przepis ten określa, że osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej). Zmiana wejdzie z życie z dniem 5 lipca 2012 r.

Pobierz treść zmiany ustawy - patrz w szczególności art. 1 pkt 3 - plik pdf 747KB