Dodatkowe 100 zł dla rodziców pobierających świadczenie pielęgnacyjne za miesiące kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. Termin składania wniosku 31 maja 2012r.!!!

Ukazało się nowe rozporządzenie Rady Ministrów – Dz. U. poz. 551, data publikacji 18 maja 2012 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listo­pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie. Wniosek w tej sprawie składa się w terminie do dnia 31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pie­lęgnacyjnego stała się ostateczna.

 

Pobierz treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2012 r., poz. 551) - plik pdf 768KB

 

Pobierz treść uchwały Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (M. P. z 2012 r., poz. 318) - plik pdf 779KB

 

Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej