Propozycja podwyższenia zasiłków rodzinnych oraz progów dochodowych do świadczeń rodzinnych oraz do pomocy społecznej

Rada Ministrów na posiedzenie 16 maja 2012 r. opowiedziała się za podwyższeniem zasiłków oraz uprawniających do nich progów dochodowych: od 1 listopada zasiłek rodzinny ma wynieść od 77 zł do 115 zł miesięcznie, zaś kryterium - 574 zł na osobę w rodzinie - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu. Rząd zaproponował również, aby od 1 października wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej.

Czytaj więcej na stronie "Wirtualna  Polska"