Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2012r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał obwieszczenie w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2012 r. będzie on wynosił 794,20 zł w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku i 623,60 zł w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku.

Pobierz obwieszczenie - plik pdf 766KB