Nadzór nad nieletnimi

Znak paragrafu - grafika ozdobnaW Dzienniku Ustaw z dnia 29 lutego 2012 r., pod poz. 228 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sądowych, sposobu wykonywania obowiązków przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby godne zaufania oraz sposobu kontrolowania obowiązków nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego.

Pobierz treść rozporządzenia - plik PDF 590KB

Rozporządzenie określa:

  1. zasady i tryb wykonywania nadzoru nad nieletnim;
  2. szczegółowy sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w zakresie sprawowania nadzoru oraz kontrolowania wykonania przez nieletniego nałożonych na niego obowiązków określonego postępowania;
  3. szczegółowy sposób kontrolowania przez kuratorów sądowych obowiązków, o których mowa w art. 7 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, zwanej dalej „ustawą", nałożonych na rodziców lub opiekuna nieletniego;
  4. szczegółowy sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez organizacje młodzieżowe lub inne organizacje społeczne, zakłady pracy albo osoby godne zaufania, którym powierzono sprawowanie nadzoru.