Nowe rozporządzenia MPiPS

Nowe rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej ws. świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2012 roku

W Dz. U. Nr 298 ukazały się dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie świadczeń rodzinnych oraz w sprawie funduszu alimentacyjnego:

- rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, poz. 1769;

- rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, poz. 1770.

Pobierz treść rozporządzenia ws. świadczeń rodzinnych

Patrz omówienie rozporządzenia ws. świadczeń rodzinnych

Pobierz treść rozporządzenia ws. funduszu alimentacyjnego

Patrz omówienie rozporządzenia ws. funduszu alimentacyjnego