Zmiany w Ustawach

ZMIANY W USTAWIE O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH oraz W USTAWIE O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

 W dniu 29 września 2011 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212).

Konieczność wprowadzenia zmian do ww. ustaw jest wynikiem przede wszystkim dostosowania przepisów obu ustaw do wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Niektóre rozwiązania ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są ze sobą niespójne, a część przepisów budzi wątpliwości interpretacyjne. Ponadto po dłuższym okresie stosowania niektórych przepisów obu ustaw dostrzeżono potrzebę uelastycznienia niektórych rozwiązań.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 6, (w artykule tym zawarte są zmiany art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych regulującego zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 14 października 2011 r.

 

Pliki do pobrania

 Tekst ustawy z dnia 19 VIII 2011 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - plik pdf 59KB

Omówienie zmian w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych - dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, wchodzących w życie z dniem 14 października 2011 roku - plik pdf 34KB