Rozporządzenie w sprawie nieletnich w domach pomocy społecznej

Ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. Nr 109, poz. 632, z datą wejścia w życie 14 czerwca 2011 r.

Pobierz treść rozporządzenia - plik pdf 276KB

W rozporządzeniu określono szczegółowy sposób i tryb kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w domach pomocy społecznej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz  formy opieki, a także określono jakie organy są odpowiedzialne za kierowanie tych osób do odpowiednich placówek.

Wypełniona została w ten sposób prawie 10 – letnia luka prawna – poprzednie rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 6 maja 1983 r. w sprawie zasad pobytu nieletnich w zakładach społecznych służby zdrowia i zakładach pomocy społecznej, utraciło moc z dniem 30 października 2001 roku.