Nowe rozporządzenie dotyczące przemocy w rodzinie

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE

W Dzienniku Ustaw Nr 81, poz. 448 ukazało się rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Rozporządzenie określa procedurę postępowania Policji przy podejmowaniu decyzji oraz wykonywaniu czynności odebrania dziecka przez pracownika socjalnego, i  wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj. od dnia 18 kwietnia 2011 r.