Nowy wzór kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzór oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego

W Dzienniku Ustaw Nr 73, poz. 395 (data publikacji 6 kwietnia 2011 r.) ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2011 r. i niniejszym z tym dniem traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. Nr 78, poz. 469), przy czym stare formularze kwestionariusza i oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego mogą być wykorzystywane do czasu wyczerpania ich zapasów.

Wzory nowego kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego i oświadczenia majątkowego zawierają tylko jedną różnicę do poprzednich. Nie zawierają klauzuli „Zastrzeżone – po wypełnieniu”. Jest to konsekwencja obowiązującej od dnia 2 stycznia 2011 roku ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zmieniającej m. in .definicję pojęcia "informacje niejawne" oraz zakres informacji objętych poszczególnymi klauzulami - "ściśle tajne", "tajne", "poufne" i "zastrzeżone".

Patrz informację o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych