Przemoc w rodzinie - NOWE ROZPORZĄDZENIE

Ukazało się rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (Dz.U. Nr 50, poz. 259). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia – 8 marca 2011 r., z mocą od dnia 2 lutego 2011 r.

Treść rozporządzenie - plik pdf 40KB