ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – podstawy programowe kształcenia

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych kształcenia, m.in. w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej – załącznik nr 1 do rozporządzenia. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 49, poz. 254, data wejścia w życie 22 marca 2011 r., i zawiera opis zawodu, bloki programowe, podział godzin na bloki programowe oraz zalecane warunki realizacji treści kształcenia w zawodzie.

Treść rozporządzenia i załącznika nr 1 - plik pdf 640KB