ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ W MIEJSKO-GMINNYM KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W OSTRÓDZIE

Przez ostatnie dwa lata w okresie od marca 2011 r. do lutego 2013 r., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej realizował Projekt „Miejsko-Gminny Klub Integracji Społecznej w Ostródzie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Udział w Projekcie wzięły 72 osoby: 36 z Miasta i 36 z Gminy Ostróda. Klubowiczom zaoferowano szeroki wachlarz zajęć - brali udział w warsztatach z ekonomii społecznej, treningach motywacyjnych, warsztatach poszukiwania pracy, warsztatach „ABC Przedsiębiorczości”, warsztatach komputerowych, grupach wsparcia, a także indywidualnym doradztwie zawodowym. Do dyspozycji uczestników był także radca prawny oraz psycholog. Program jaki był realizowany dał możliwość poszerzenia wiedzy i bycia bardziej atrakcyjnym na rynku pracy, poprzez nabycie nowych umiejętności. Obecnie w trakcie tworzenia jest spółdzielnia socjalna, którą utworzy pięć osób, które poznały się podczas spotkań w Klubie.

 

W dniu 21 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie podsumowujące cały przebieg Projektu, którego głównym celem było zaktywizowanie społeczno – zawodowe beneficjentów ośrodków pomocy społecznej. Jak podkreślali uczestnicy Projektu, udział w zajęciach pozwolił im na zwiększenie własnej aktywności i kreatywności, oraz kompetencji społecznych i zawodowych, które pomogą w eliminacji wielu problemów życiowych. Dyrektor MOPS Pan Kazimierz Wosiek i Dyrektor GOPS Pani Danuta Niemanowska wraz z Panią Różą Krześniak, Prezesem Centrum OKEY, firmy szkoleniowej, która realizowała szkolenia i warsztaty, pogratulowali uczestnikom Projektu zaangażowania i wytrwałości. Wszyscy wyrażali też nadzieję, że objęcie uczestników tak kompleksowym wsparciem, zaowocuje główną ideą Projektu - znalezieniem pracy, które zapobiegnie dalszemu wykluczeniu społecznemu. Na zakończenie spotkania zostały wręczone certyfikaty udziału w Projekcie.