Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SR)

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SR)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Taciak Marcin

Kierownik Działu

89 642 97 50

111

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Wojciechowska Magdalena

Przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

89 642 97 77

110

Frątczak-Włas Ewa

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

89 642 97 54

110

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Sągol Katarzyna

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od Ł do O

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego; zaświadczenia

 

89 642 97 52

114

Dziedzicka Kazimiera

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od A do D

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego; zaświadczenia

 

89 642 97 79

104

Giza Andrzej

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od Sz do Ż

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego; zaświadczenia

 

89 642 97 61

112

Kastrau Aneta

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego; zaświadczenia

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od P do S

 

 89 642 97 53 113

Pukszta Karolina

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów


Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od J do L

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego; zaświadczenia

 

89 642 97 78

 103

Solarz Weronika

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia wychowawczego; zaświadczenia

 

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od E do I

 

   102