Dział Realizacji Pomocy, Analiz i Informatyki (RP)

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Pietrucha Sławomir

Kierownik Działu

89 642 97 55

109

Ciosek Dorota

Sekretariat, szkolenia, gospodarka
materiałami biurowymi,
wydawanie decyzji
z pomocy społecznej, wydawanie zaświadczeń
w zakresie pomocy społecznej

89 646 22 01

105

Grendziński Andrzej

Informatyk

89 642 97 78

7B

Dudka Marta

Zasiłki stałe, ubezpieczenia
zdrowotne (zasiłki stałe, CIS),
ubezpieczenie zdrowotne
(uczestnicy zajęć integracyjnych,
kontrakty socjalne),
decyzje potwierdzające
prawo do świadczeń zdrowotnych, odwołania

89 642 97 65

115

Kurkiewicz Maria

Usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, archiwum
zakładowe, rozliczanie dożywiania w szkołach

89 642 97 72

115

Nyga Arletta

Wprowadzanie danych do systemów komputerowych,
wynagrodzenie dla opiekunów prawnych

89 642 97 73

115

Zarycińska Ewa

Kadry, Sprawozdawczość

89 642 97 67

107