Zespół ds. Asysty Rodzinnej (AR)

Zespół ds. Asysty Rodzinnej

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr pokoju

Nr telefonu

Just Marta Asystent rodziny 13

89 642 97 76

Krawczyk Regina Starszy asystent Rodziny 108