Dział Pomocy Środowiskowej (PS)

NAZWISKO i IMIĘ

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Obrębska Jadwiga

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej

89 642 97 59

9

Bociańska Iwona

Rejon socjalny nr  12

89 642 97 62

14

Gawryńska Marzena

Rejon socjalny nr  16

89 642 97 87

6

Giza Halina

Rejon socjalny nr  13

89 642 97 87

6

Groszkowska Edyta

Rejon socjalny nr  9

89 642 97 63

11

Grzymowicz Anna

Rejon socjalny nr 15

89 642 97 89

1

Just Marta

Rejon socjalny nr 17

89 642 97 76

13

Kluczkowska-Begej Dorota

Rejon socjalny nr  3

89 642 97 66

7

Krasowska Beata

Rejon socjalny nr  4

89 642 97 66

7

Micewicz Katarzyna

Rejon socjalny nr  11

89 642 97 56

5

Pawłowska Beata

Rejon socjalny nr  7

89 642 97 56

5

Rosiak Adriana (zastępstwo Magda Nycz)

Rejon socjalny nr  1

89 642 97 76

13 

Sochoń Wojciech

Rejon socjalny nr  2

89 642 97 64

12

Stanulewicz Ewa

Rejon socjalny nr  6

89 642 97 63

11

Sułowska Anna

Rejon socjalny nr  8

89 642 97 64

12

Urbanowicz Małgorzata

Rejon socjalny nr  5

89 642 97 58

8

 Waśniewska Sylwia

Rejon socjalny nr  14 

89 642 97 62 

14

Zamana Alicja

Rejon socjalny nr  10

89 642 97 58

8