Dział Finansowo-Księgowy (FK)

 Nazwisko i imię  

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Osińska  Aneta

Główna Księgowa

89 642 97 70

103

Grendzińska Katarzyna

Pomoc administracyjno-biurowa

89 642 97 88

102

Jankiewicz Grażyna

Inspektor ds. finansowo-księgowych

Prowadzenie kasy

89 642 97 57

7B

Rakowicz Małgorzata

Inspektor ds. finansowo-księgowych

89 642 97 88

102