Sekcja Dodatków Mieszkaniowych (DM)

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych (DM)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Assas-Konecka Kamila

Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

89 642 97 51

101