Zmiana w zasadach dot. Zagranicznych Świadczeń Rodzinnych

OD 1 MAJA 2010 r. ZMIENIŁY SIĘ ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ZAGRANICZNYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
Od  1 maja 2010 r. osoby ubiegające się o wyższe zagraniczne zasiłki rodzinne będą je otrzymywać szybciej. Zmiany wynikają z nowych regulacji zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

1 maja 2010 r. zmieniły się zasady regulujące tzw. koordynację systemów zabezpieczenia społecznego. Dotyczy to w szczególności ustalania, który kraj ma wypłacać świadczenie rodzinne, gdy jeden rodziców pracuje za granicą. Obok miejsca wykonywania pracy przez tego rodzica oraz kraju pobytu dzieci, regionalny ośrodek polityki społecznej będzie też brał pod uwagę miejsce zamieszkania, gdy rodzic nie pracuje w Polsce, ale ten, który przebywa za granicą nie ma pracy. Wynika z tego, że koordynacją będą też objęci np. rodzice prowadzący działalność gospodarczą  w Niemczech, nawet jeżeli nie podlegają przepisom o ubezpieczeniu społecznym. Zmieniły się także procedur wymiany informacji między instytucjami łącznikowymi w Polsce i za granicą, co znacznie przyśpieszy przyznawanie świadczeń. Jeżeli rodzic składa wniosek o zasiłek rodzinny w Polsce, a drugi z nich pracuje za granicą, gmina w której złożony był wniosek, przesyła dokumenty do regionalnego ośrodka polityki społecznej, który po stwierdzeniu prawa do świadczenia, przesyła je bezpośrednio do odpowiedniej instytucji w danym kraju.