Czy istnieje obowiązek przekazania przez ośrodki pomocy społecznej do PCPR informacji o wynikach analizy sytuacji wszystkich rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z terenu gminy? Interpretacja MAiC

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ramach programu „Administracja. Baza dobrych praktyk – porady prawne” opublikowało wyjaśnienia dotyczące interpretacji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – porada Nr 13/DOR/2013.

Pobierz wyjaśnienia w pliku PDF - 59KB

Zobacz wszystkie porady z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i spraw socjalnych na stronie "Administracja".