Propozycje wprowadzenia bonu socjalnego i bonu pomocowego

Opracowywane są nowe założenia do ustawy o pomocy społecznej. Zmiany mają służyć racjonalizacji wydatków. Rządowy projekt o usługach socjalnych przewiduje m.in. wprowadzenie bonów socjalnych i pomocowych.

Czytaj więcej na stronie zewnętrznego serwisu internetowego "Prawo".