System doradztwa prawnego dla jednostek samorządu terytorialnego na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Warto zapoznać się z opiniami zamieszczanymi przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu „Dobre państwo – sprawne rządzenie”. System doradztwa prawnego obejmuje kilka modułów, w tym z zakresu pomocy społecznej.

Pytanie

  1. Czy organ powinien wydać decyzję odmowną czy też wydać decyzję o umorzeniu postępowania w związku ze złożeniem przez osobę wymagającą opieki oświadczenia, iż „mąż pracuję za granicą i obecnie nie będzie się ubiegał o świadczenie pielęgnacyjne”?
  2. Czy Ośrodek (organ I instancji – przypis własny) przy rozpatrywaniu sprawy może powoływać się na rozstrzygnięcie Sądu Administracyjnego, które jest sprzeczne z ustawą o świadczeniach rodzinnych, czy powinien przekazywać sprawę do rozstrzygnięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego?

Zobacz odpowiedzi na te pytania na zewnętrznej stronie internetowej