RZECZNIK PRAW DZIECKA POWOŁAŁ KOMISJĘ KODYFIKACYJNĄ PRAWA RODZINNEGO

Godło Rzecznika Praw DzieckaMarek Michalak powołał 3 lipca 2012 roku Komisję Kodyfikacyjną Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Jej celem jest stałe analizowanie przepisów prawa rodzinnego, wskazywanie obszarów, w których konieczne są zmiany bądź modyfikacje, aby czynić ustawodawstwo bardziej przyjazne dziecku i chroniące jego interesy. Przewodniczącą Komisji została jednogłośnie wybrana prof. Wanda Stojanowska.

Czytaj więcej o powołaniu komisji na stronie Rzecznika Praw Dziecka