Planowane zmiany zasad przyznawania becikowego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zamierza zmienić zasady przyznawania becikowego tak, by należało się rodzinom z dochodami na osobę nieprzekraczającymi 1 922 zł miesięcznie. Jest to zmiana z pierwotnymi planami, które przewidywały, iż z tej formy wsparcia będą korzystać zarabiający rocznie poniżej 85 528 zł. Wyliczając nowe kryterium dochodowe, resort pracy wziął pod uwagę rodzinę z jednym dzieckiem - wyliczona w ten sposób kwota jest odzwierciedleniem progu dochodowego, o którym mówił premier Donald Tusk w exposé. Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych trafił do Kancelarii Premiera 24 lutego br., a rząd może się nim zająć na posiedzeniu za dwa tygodnie.

 

Czytaj o tym również w zewnętrznym serwisie internetowym "Lex"