Konferencja "Opieka nad osobami niesamodzielnymi w Polsce - potrzeba zmian". Koncepcja czeku opiekuńczego.

Czek od państwa na usługi opiekuńcze oraz opłacane z budżetu składki na ubezpieczenie społeczne osób, które nie pracują, bo opiekują się niesamodzielnymi członkami rodzin - to podstawowe założenia projektu ustawy, zaprezentowanej 13 lutego 2012 r. podczas specjalnej konferencji w Senacie. Główna koncepcja zawarta jest w tzw. czeku opiekuńczym, który ma być wsparciem dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych. W Polsce 80% opieki nad takimi osobami świadczą rodziny. Podczas prac nad założeniami nowego systemu opieki długoterminowej przyjęto, że jest około 800 tys. osób niesamodzielnych.

Więcej o konferencji w serwisie zewnętrznym "Senat Rzeczpospolitej Polskiej"