Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie Kazimierz Wosiek wyróżniony Nagrodą Amicus Bonus

Nagroda Amicus Bonus ustanowiona została w 2007 roku i przyznawana jest podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego osobom działającym w sektorze pomocy społecznej, samorządowcom oraz najbardziej aktywnym organizacjom pozarządowym z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Są to ludzie, którzy zajmują się zapobieganiem izolacji, marginalizacji i społecznemu wykluczeniu, aktywizują do rozwiązywania własnych problemów, dbają o system opieki nad dziećmi i młodzieżą, realizują lokalne programy służące zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Pracują na rzecz pojedynczych ludzi, rodzin i całych lokalnych społeczności.
Jednym z wyróżnionych w 2017 roku został Kazimierz Wosiek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie - za wieloletnią pracę zawodową oraz działania podejmowane na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz narażonych na wykluczenie społeczne.

amicus_medale.pngWięcej:

Patrz informacja na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

Patrz relacja na stronie internetowej Radia Olsztyn

Sprawy MOPS Ostróda na XXII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie

Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, która odbyła się 25 kwietnia 2012 r., dyrektor Ośrodka Kazimierz Wosiek przedstawił Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2011, Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Ostróda.

pdf buttonPobierz dokumenty w formacie PDF:

Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2011

Bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Miasta Ostróda