Informacja dla osób głuchoniemych

logo nieslyszacyOsoby mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche, głuchonieme oraz głuchoniewidome) mogą korzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w trakcie załatwiania spraw w Ośrodku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), osoby uprawnione (osoby trwale lub okresowo doświadczające trudności w komunikowaniu się) mają prawo w trakcie kontaktów z urzędem korzystać z pośrednictwa:

  1. tłumacza PJM - polskiego języka migowego,
  2. tłumacza SJM - systemu językowo – migowego.
  3. tłumacza SKOGN - sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych

O zamiarze skorzystania z usługi tłumacza - poza sytuacjami nagłymi - osoba uprawniona lub inna osoba wybrana przez osobę uprawnioną - powinna poinformować ośrodek
co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Proponujemy skorzystanie w tym celu
z poczty elektronicznej ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) .
Przesłane powiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

  1. Imię, nazwisko i adres osoby uprawnionej
  2. Zakres spraw, jakie będą załatwiane w ośrodku (np. świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne i opiekuńcze, sprawy związane z funduszem alimentacyjnym, dodatkami mieszkaniowymi)
  3. Wybrana metoda komunikowania się ( PJM, SJM, SKOGN)
  4. Planowany dzień i godzina wizyty w ośrodku
  5. Ewentualnie nr telefonu osoby słyszącej wybranej przez osobę uprawnioną do kontaktów z nią.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).