2010 Rok Walki z Ubóstwem

Podsumowanie i zakończenie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

KONFERENCJA W BRUKSELI PODSUMOWUJĄCA EUROPEJSKI ROK WALKI Z UBÓSTWEM I WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 2010.

Dnia 17 grudnia 2010 r. w Brukseli, w siedzibie Komisji Europejskiej odbyła się Konferencja zamykająca Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, w której uczestniczyli przedstawiciele 26 państw Unii Europejskiej oraz z Norwegii i Islandii. W skład polskiej delegacji wchodził Kazimierz Wosiek, który podczas obrad przedstawił projekt MOPS Ostróda „Spróbuj coś zrobić. Warto” (“Try to do Something. It’s worth - European Year for Combating Poverty and Social Exclusion – Ostroda 2010”).

Czytaj więcej: Podsumowanie i zakończenie Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Europejski Dzień Seniora

Na ostródzkim Zamku, w ramach projektu „Spróbuj coś zrobić. Warto”, realizowanego w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010, odbyły się obchody Europejskiego Dnia Seniora. Wydarzenie dużej miary, które przerosło oczekiwania organizatorów.

Czytaj więcej: Europejski Dzień Seniora

Prezentacja projektu MOPS Ostróda w Rydze

W dniach 28-29 października 2010 r., w stolicy Łotwy, Rydze odbyła się zorganizowana przez Komisję Europejską i Łotewskie Ministerstwo Pomocy konferencja w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010, podczas której dyrektor MOPS w Ostródzie zaprezentował projekt „Spróbuj coś zrobić. Warto”.

Czytaj więcej: Prezentacja projektu MOPS Ostróda w Rydze

Badania profilaktyczne 2010

Emblemat projektu - "Spróbuj coś zrobić. Warto"

Jednym z przewidzianych działań w Projekcie „Spróbuj coś zrobić. Warto” były badania profilaktyczne dla osób zamieszkałych w Ostródzie od 1945 roku, pod tym samym adresem.

W Ostródzie mieszka spora grupa osób spełniająca te kryteria. Zorganizowane zostało spotkanie podczas którego przeprowadzono dla tych osób profilaktyczne badania lekarskie w zakresie chorób krążenia. Ta grupa społeczna – osoby powyżej 65 roku życia,  jest szczególnie narażona na tzw. zespół metaboliczny ( definiowany jako występowanie łącznie minimum 3 – 5 kryteriów, m.in. otyłość, podwyższony poziom trójglicerydów, poziom cholesterolu, podwyższone ciśnienie oraz poziom cukru we krwi). Badania przeprowadzone zostały 23 lipca 2010 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostródzie przez lekarza Pana Piotra Przelaskowskiego, specjalisty chorób wewnętrznych, przy współpracy pielęgniarek i  wolontariuszy ze Stowarzyszenia Na Rzecz Jakości Opieki Medycznej.

Wysłane zostały informacje do ponad 100 osób, jednak jak się okazało nie do wszystkich udało nam się dotrzeć, bądź też brak było możliwości przybycia tych osób, ze względu na stan zdrowia. Badania zdrowotne wykazały zdumiewającą jednakże kondycję zdrowotną naszych seniorów, tylko u 7% badanych stwierdzono hiperglikemię, u 20% hipercholesterolemię, i u 19% hipocholesterolemię.

 

Patrz też:

Zaproszenie na badania - PDF 247KB

Wzór ankiety badań profilaktycznych - PDF 193KB

Emblemat Europejskiego Roku Aktywności Osób starszych

 

Projekt MOPS - "Spróbuj coś zrobić. WARTO.."

info

Rok 2010 decyzją Parlamentu i Rady UE, ustanowiono Europejskim Rokiem Walki
z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W krajowym naborze wniosków o
dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie działań w zakresie walki
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, projekt MOPS Ostróda
„SPRÓBUJ COŚ ZROBIĆ. WARTO - Europejski Rok Walki z Ubóstwem
i Wykluczeniem Społecznym – Ostróda 2010” został oceniony najwyżej ze wszystkich
spośród wniosków złożonych przez ośrodki pomocy społecznej z całego kraju.

 

Zakończyły się kolejne działania w ramach Projektu „Spróbuj coś zrobić. Warto”

 

- Konferencja

- Warsztaty plastyczne „Dom moich marzeń”,

- Festyn dla dzieci „Z uśmiechem przez Europę”,

- Międzynarodowe Seminarium „Europa potrzebuje aktywnych seniorów”.

- Warsztaty taneczne

- Warsztaty informatyczne

- Informator - Pomoc Społeczna 2010

- Happening uliczny Stacje Ubóstwa

- Badania profilaktyczne dla osób zamieszkałych w Ostródzie od 1945 roku

- Warsztaty informatyczne

- Prezentacja projektu MOPS Ostróda w Rydze

- Europejski Dzień Seniora 2010

- Konferencja podsumowująca Olsztyn

- Konferencja podsumowująca Bruksela

info_dol