Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

FEAD.jpg

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Czytaj więcej – pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej