Bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia. Serwis internetowy 75plus

75plussNa stronie przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia znalazły się podstawowe informacje takie jak na czym polega projekt leki 75+, jak otrzymać bezpłatne leki i jakie są podstawy do otrzymania bezpłatnego leku: wiek – ukończony 75 rok życia; recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych"; wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków.
Leki będą przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Ministerstwo przypomina, że projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wypisywania recepty na leki ukończyli 75 rok życia. Wiek pacjentów będzie weryfikowany poprzez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia). Pacjentom, którzy ukończyli 75 lat, będą przysługiwały bezpłatne leki (oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne).
Więcej patrz serwis internetowy 75 plus http://75plus.mz.gov.pl/