Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013, z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań przedstawione Radzie Miejskiej w Ostródzie

Podczas 51. Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie dnia 31 marca 2014 r. Kazimierz Wosiek, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, przedstawił informację „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013" wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań..

Pobierz dokument „Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013" - plik PDF 602KB