Zakończenie naborów osób do pełnienia funkcji animatora, asystenta rodziny i streetworkera w ramach Projektu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski”

Zakończyły się nabory osób do pełnienia funkcji animatora, asystenta rodziny i streetworkera w ramach Projektu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski", realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.