Psycholog

zakres poradnictwa:

  • prowadzenia działań z zakresu pomocy psychologicznej,
  • poradnictwa psychologicznego,
  • działań interwencyjno – wspierających,
  • konsultacyjnych, pomocowych dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub innych środków psychoaktywnych,
  • pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, a także przeciwdziałanie tej przemocy,
  • udzielanie informacji na temat kompetencji poszczególnych służb, instytucji i organizacji, które działają w środowisku lokalnym na rzecz pomocy rodzinie i dziecku