Prawnik

zakres poradnictwa:

  • konsultacje prawne w zakresie prawa karnego, rodzinnego i cywilnego,
  • pomoc w redagowaniu i sporządzaniu pism procesowych w sprawach rodzinnych, opiekuńczych, karnych i cywilnych, a także w przygotowaniu do rozpraw sądowych,
  • udzielanie wszechstronnej informacji o możliwościach uzyskania pomocy,
  • udzielanie informacji na temat kompetencji poszczególnych służb, instytucji i organizacji, które działają na rzecz pomocy rodzinie i dziecku