Psycholog, terapeuta

zakres poradnictwa:

  • pierwszy kontakt z osobami używającymi ryzykownie/szkodliwie/w sposób uzależniony alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
  • wstępne diagnozowanie problemu używania/uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
  • motywowanie do podjęcia psychoedukacji/psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,
  • wsparcie indywidualne dla osób po podstawowym leczeniu uzależnienia/utrzymujących abstynencję,
  • poradnictwo, psychoedukacja i wsparcie psychologiczne dla członków rodzin/bliskich osób, które używają alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
  • współpraca i świadczenie konsultacji na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w zakresie problemowego używania środków psychoaktywnych lub współuzależnień wśród podopiecznych,
  • konsultacje psychologiczne,
  • udzielanie informacji na temat kompetencji poszczególnych służb, instytucji i organizacji, które działają w środowisku lokalnym na rzecz pomocy rodzinie i dziecku,